Sertifikati BNV o poznavanju bosanskog jezika validni

Bošnjačko nacionalno vijeće se 15. maja 2018. godine obratilo dopisom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  a u vezi sa ispravnosti sertifikata o poznavanju bosanskog jezika.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Mladen Šarčević, odgovorio je Bošnjačkom nacionalnom vijeću dopisom:

”U vezi sa pitanjem o validnosti sertifikata o poznavanju bosanskog jezika izdatih od strane Stručne komisije Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine do 01. septembra 2014. godine, Ministarstvo je do sada na sve individualne zahtjeve odgovaralo pozitivno.“

Podeli