Bespovratna sredstva za preduzetnike, mala i mikro preduzeća

Predstavnici razvojnog programa EU PRO predstavili su u Novom Pazaru program dodele bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima. Cilj je da se ovim projektom proizvođačima omogući kupovina neophodne opreme, unapredi proizvodnja i poveća broj radnih mesta.

Za bespovratna sredstva mogu konkurisati preduzetnici, mikro i mala preduzeća, ali pod uslovom da su registrovana na teritoriji nekog od 99 gradova i opština koje pokriva program EU PRO. Takođe važno je da preduzeća budu registrovana u periodu između 2013. i 2017. godine i da se primarno bave proizvodnjom. Pomoć ovog razvojnog programa kog finansira Evropska unija se prevenstveno ogleda u doniranju bespovratnih sredstvima za kupovinu opreme.

“Predmet poziva je primarno nabavka opreme, uz uvođenje nekih komplementarnih usluga. Iznos pojedinačnih grantova za preduzeća koja su 2015. i 2016. registrovana je do 20 000 evra, grantovi za preduzeća registrovana od 2013. do 2015. idu do 30 000 evra ili čak do 50 000 evra, ukoliko su preduzeća izvozno orijentisana”, kaže menadžerka sektora za mala i srednja preduzeća programa EU PRO, Olivera Kostić.

Cilj projekta je podspješivanje proizvodnje i unapređenje proizvoda, izrada novih artikala, proizvoda sa dodatnom vrijednošću što će, kako se očekuje, omogućiti zapošljavanje, a samim tim i kvalitet života u Novom Pazaru.

” U ovom program posebna ja pažnja posvijećena malim i mikro preduzećima, njihovom razvoju. To je ono što smo i mi u anketama koje smo pripremali sa Evropskim PROGRESOM tražili. Veliki je problem nezaposlenost kako kod nas tako i u čitavom regionu. Ovo je jedan fantastičan projekat i odlična šansa našim preduzetnicima da poprave situaciju u svom preduzeću i da zaposle neke nove ljude”, kaže pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara, Faruk Suljević.

Ukupan budžet za ovu aktivnost je 4,5 miliona evra, s tim da treba naglasiti da je konkurencija velika i obuhvata zainteresovane iz 99 gradova. Ovo je peta od ukupno 10 info-sesija koje realizuje razvojni program EU PRO.

 

Podeli