Obeležava se Svetski dan vlažnih staništa

Svetski dan vlažnih staništa obeležava se da bi se ukazalo na njihov značaj, jer pored ostalog, obezbeđuju čistu vodu i smanjuju uticaj poplava, ali močvarna područja spadaju i u najugroženija.
Močvarna područja spadaju u najugroženija zbog neadekvatnog odvodnjavanja i isušivanja zemljišta, zagađivanja, kao i prekomerne eksploatacije bioloških vrsta koje ih nastanjuju.

Ta područja su značajna za hidrološke i ekološke procese, i za ukupni biodiverzitet u svetu. Osim toga, nezamenljiva su prirodna staništa za mnogobrojne i različite vrste flore i faune.
Dan vlažnih staništa prvi put je obeležen 1971. godine, kada je više od 160 država u iranskom gradu Ramsaru potpisalo Konvenciju o močvarama koje su od međunarodnog značaja, posebno kao prebivalište ptica-močvarica.

izvor: N1

Podeli