Leković: GU nije nadležna za kockarnice

Predstavnici Stranke pravde i pomirenja (SPP) započeli su akciju merenja udaljenosti kockarnica i drugih objekata za igre na sreću od obrazovnih ustanova. Kažu žele da spreče njihov rad, jer je on nezakonit na udaljenosti do 200 metara od škola. Za to su kiritikovali i lokalnu vlast.

“Nažalost, vladajuća većina SDA- SDP nije nikada htela da razmatra naše zahteve i preduzme bilo kakvu aktivnost da se ispoštuju zakonske regulative”, kaže potpredsednik  SPP Jahja Ferhatović.

Iz Gradske uprave kažu da su oni uvek za rad po svim propisima, ali da u ovom slučaju nemaju nadležnost lokalne vlasti. Dozvole za rad daje Republičkla uprava za igre na sreću,a njoj potvrde o udaljenosti rade geometri.

“Ne postoji nikakva nadležnost, ali ni  odgovornost lokalne samouprave, već je sva nadležnost Uprave koja je u sastavu Ministarstva finansija. Ona utvrđuje uslove za otvaranje kockarnica, da li one ispunjavaju sve uslove i daje dozvole. Ukoliko se oni prekrše oduzima se i dozvola. To je sve jasno precizirano Zakonom. Mogli su bar da pročitaju Zakon da ne bi dovodili u zabunu i sebe i druge”, rekao je načelnik Gradske uprave (GU) Almir Leković.

Prvo merenje SPP radila je ispred Fakulteta za islamske studije.

“Zakon o igrama na sreću u dva člana predviđa da kocakrnice i kladionice, ne mogu i ne smeju biti bliže od 200 meta od obrazovnih ustanova. To znači od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, fakulteta i univerzitet”, rekao je Ferhatović

U GU podsećaju da Zakon o igrama na štetu štiti maloletna lica i da se nigde ne pominju fakulteti i univerziteti.

“Čak je i zakonodavac to naveo u Zakonu u više tačaka, pa i u tački 71. Zakona, koja se odnosi na lokaciju”, objasnio je Leković.

Iz GU kažu da je lokalna vlas jedino najvišim nametima mogla da utiče na smanjenjebroja otvorenih kockarnica i obkjeklata igara na sreću  što je i učinila.

Podeli