Seminar o poreskim aktuelnostima

Za predstavnike javnog i privatnog sektora kompanija Paragraf organizovala je danas na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru besplatno savetovanje o poreskim aktuelnostima u sklopu novih zakonskih rešenja. Pripreme godišnjeg finansijskog izveštaja i novi pravilnik o PDV evidencijama, samo su neke od planiranih tema  ovog seminara.

“Aktuelnosti u poslovanju javnog sektora sa osvrtom na radno-pravne odnose u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i pripreme godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu”, bila je tema seminara za funkcionere i predstavnike javnog sektora.

Prema rečima urednice stručnog časopisa ”Budžetski instruktor” i ”Pravnik u javnom sektoru” Jasmine Vratonjić,  jedna od najvažnijih aktuelnosti je popis imovine i obaveza za 2017.godinu. ”Pored toga, zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u visokoškolskim ustanovama došlo je do određenih promena i pravila ekonomske prirode, što će biti jedna od tema ovog seminara”, rekla je ona.

Savetovanje za predstavnike privatnog sektora, računovođe, finansijske direktore, poreske savetnike bazirano je na dvema centralnim temama: poreske aktuelnosti i popis imovine i obaveze.

” Kad su u pitanju poreske aktuelnosti, svakako da je aktuelnost br.1 donošnje novog pravilnika o PDV evidencijama i predlog obračuna, koji je trebalo da se primenjuje od 1.januara 2018. ali je već izvesno da će njegova primena biti odložena za 1.jul. Pored ove centralne, govorimo i o onim poreskim temama koje svoju aktuelnost dobijaju krajem svake poslovne, odnosno kalendarske godine”, rekao je glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa  ”Poresko-računovodstveni instruktor Aleksandar Milanović.

Organizator seminara je kompanija Paragraf. Menadžer Kancelarije u Kraljevu Mihajlo Sabljić kaže da ova kompanija tradicionalno organizuje ovakve seminare. ”U pitanju su besplatna savetovanja, kako za sve naše pretplatnike, tako i za one koji nisu naši korisnici, pravna i fizička lica. U zadnjem periodu je bilo dosta izmena što se tiče nekih poreskih aktuelnosti i zato smo došli na ideju da pred Novu godinu napravimo ovo savetovanje”, rekao je Sabljić.

Pravilno sprovođenje pripremnih radnji predstavlja uslov za sastavljanje verodostojnih i objektivnih finansijskih izveštaja. Kompanija Paragraf ovakva savetovanja organizuje u 13 gradova.

S.Lj.

Podeli