BNV: Auto-put Sarajevo-Beograd treba proći kroz Goražde

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin podržao je stav da trasa budućeg auto-puta Sarajevo – Beograd prođe kroz Goražde i Višegrad i veže se za Koridor 11. Time bi se uvažile potrebe ravnomjernog razvoja tog nerazvijenog područja.

„Mora se odmah pristupiti izradi studija i projekata za trasu auto-puta Beograd – Sarajevo preko Goražda i svi se trebaju aktivirati da auto-put prođe kroz ovu regiju. Realizovanjem projekta ove trase auto-puta, stvaraju se bolji uslovi za održivi razvoj ovog nedovoljno razvijenog područja“ , istakao je Ugljanin.

U Goraždu je danas tim povodom održan i sastanak koji su organizovali premijer Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i načelnik Goražda.

A. Ni.

Podeli