Gradski savet o imunizaciji i javnom zdravlju

U Novom Pazaru do sada nije zabeležen ni jedan slučaj obolelih od malih boginja – konstatovano je na današnjem sastanku gradskog Saveta za zdravlje, koji je održan u proširenom sastavu. Pored imunizacije, na sastanku je razmatrano i pitanje Plana javnog zdravlja, čija je izrada u toku.

S obzirom na epidemiju malih biginja u bliskom okruženju, i nizak procenat imunizacije kod dece u Novom Pazaru, sednice gradskog Saveta za zdravlje su sve učestalije. U radu ove, učestvovali su i članovi Komisije za vakcinaciju protiv MMR-a, kao i radna grupa za izradu Plana javnog zdravlja.

”Svi zaključci sa predhodnog sastanka komisije su praktično realizovani i danas smo zaključili da u Novom Pazaru nema pojave morbila”, rekao je predsednik Saveta za zdravlje i član Gradskog veća Novog Pazara Fevzija Murić. Od je istakao da neće odustati od kampanjeske akcije na nivou grada.

Na sednici je zaključeno da su Dom zdravlja i Dečiji dispanzer preduzeli sve mere koje vode povećanju procenta imunizacije; kao što su revizija kartoteke i obaveštavanje roditelja usmenim i pismenim putem. Takve aktivnosti – kaže Murić – daju rezultate.

”Načelnica Dečijeg dispanzera, doktorka Vesna Despotović nam je rekla da u poslednje vreme ona i njene koleginice imaju povećan priliv dece, međutim, još ima roditelja koji imaju negativan stav o tome”, kazao je Murić.

Zaključeno je da se preporuči Gradskom veću da sva deca koja borave u vrtićima, državnim ili privatnim, obnove potvrede o zdravstvenom stanju, ali i o tome da li su vakcinisana ili ne, kako bi vrtići imali tačnu evidenciju.Takođe, Radna grupa je na ovom zasedanju informisala Savet o toku izrade Plana javnog zdravlja za period od 2018. do 2025.godine, koji bi trebalo da bude završen u narednih mesec i po dana.

S.Lj.

Podeli