Danas je Međunarodni dan devojčica

Ovaj dan, proglašen od strane Ujedinjenih nacija, posvećen je promovisanju prava devojčica i ukazivanju na brojne probleme sa kojima se devojčice širom sveta susreću, kao što su nasilje na polnoj osnovi, rani brakovi, diskriminacije na poslu, zloupotreba maloletnih devojčica kao radne snage. Međunarodni dan devojčica biće obeležen raznim kampanjama, koje će se baviti jedinstvenim problemima devojčica i devojaka, kao i edukaciji mladih o pravima na detinjstvo, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Pre manje od 200 godina prva devojčica u Srbiji je krenula u školu, čime je pređena prva prepreka na putu ka ravnopravnom obrazovanju muškaraca i žena. No, prepreke još uvek postoje. Iako devojčice i dečaci formalno imaju jednaka prava i mogućnosti za obrazovanje i formalni ravoj, u nekim od najperspektivnijih disciplina, poput elektrotehnike, devojke čine manjinu studenata na fakultetima, a još ih je manje među profesorima ili menadžerima u kompanijama.

 

Izvor: Yumama

 

Podeli