Vlada Srbije izdvojila još 90 miliona dinara za razvoj inovacija – Konkurs otvoren do 9. oktobra

Ministar za rad Zoran Đorđević upoznao je direktora Međunarodne organizacije rada (MOR) za centralnu i istoču Evropu Markusa Pilgrima sa aktivnostima ministarstva na suzbijanju sive ekonomije i rada na crno, saopšteno je iz đorđevićevog kabineta.

“Mobilni inspektori će sa sobom imati mobilne uređaje kojima će na licu mesta proveravati da li je neko prijavio radnike ili ne, kako bi se odmah izricale kazne ili upozorenja u zavisnosti od statusa tih radnika”, rekao je ministar.

On je dodao da se time očekuje dodatno spuštanje nivoa nezaposlenosti. Đorđević je tom prilikom istakao da je njegovo ministarstvo otvoreno za saradnju i svaku vrstu sugestije kada su u pitanju projekti i nastavak saradnje sa MOR-om.

U razgovoru sa Pilgrimom, ministar je naveo da je u toku izrada nove sistematizacije i organizacije Ministarstva, navodeći da je postojeća neefikasna i teško sprovodiva, posebno kada je reč o budžetu i finansijskoj kontroli.

Takođe je sagovornika upoznao sa izmenama i dopunama Zakona o radu, kao i sa detaljima sporazuma o realizaciji projekta “Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno“, koje je Ministarstvo nedavno potpisalo sa norveškom ambasadom.

Kako je saopšteno, ministar je kao treći ključni prioritet naveo je izradu socijalnih karata koja omogućava objedinjavanje baza podataka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa odgovarajućim bazama drugih državnih organa i institucija.

“Ukrštanje podataka i izrada socijalnih karata za cilj ima kategorizaciju socijalne pomoći kako bi ona došla do pravih korisnika i svela zloupotrebu socijalne pomoći na minimum”“, naglasio je Đorđević.

Međunarodna organizacija rada (MOR) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja nastoji da promoviše socijalnu pravdu i međunarodna ljudska i radna prava. Republika Srbija kao članica MOR-a ratifikovala je 75 konvencija ove organizacije koje je obavezna da sprovodi u praksi.

Podeli