Bicikli u saobraćaju

Sezona dvotočkaša je uveliko počela pa se na gradskim ulicama mogu videti različiti tipovi ovih prevoznih sredstava. Bicikli su zastupljeni u velikom broju, a koriste ih vozači od 9 do 70 godina. Osim što spadaju u nebezbedna prevozna sredstva bicikli imaju i druga ograničenja kod učešća u saobraćaju.

Mnogi biciklisti ne poznaju zakonske odredbe za ovu vrstu prevoza. Dete mlađe od 12 godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima. Izuzetno u pešačkoj zoni, zoni usporenog saobraćaja, zoni „30“ pored škola i na nekategorisanom putu, biciklom može upravljati i dete sa navršenih devet godina. Ako se dva ili više vozača bicikala kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan iza drugog.

Vozač mora da upravlja biciklom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju, a naročito ne sme da ispušta upravljač iz ruku, sklanja noge sa pedala, da se pridržava za drugo vozilo, da upotrebljava na oba uva slušalice za audio uređaje i tako dalje. U poslednje vreme u Novom Pazaru je pored kafića i javnih ustanova sve više uređenih parkirališta za bicikle.

Podeli