Sanacija štete – članovi štaba na terenu

Sanacija i utvrđivanje obala rečnih korita nastaviće se i narednih dana. To će biti prioritet sve dok ne prođe opasnost od mogućih novih poplava, nakon čega će se pristupiti sanaciji puteva na kojima je pričinjena velika šteta.