EU postigla dogovor o carini na CO2

To je prvi dogovor takve vrste u svetu, koji ima za cilj da podrži evropske industrije na putu dekarbonizacij.