Kod Srebrenice otkriveni zlato, srebro, olovo i cink

Na lokalitetu Čumavići, na dubini od 50 metara, pronađene su i srebrno-cinkana i olovna ruda