Klimatski pametna Srbija

Od jedne litre otpadnog jestivog ulja može da se napravi 10 sapuna i uštedi gotovo četiri kilograma ugljen-dioksida na industrijskoj proizvodnji. U program se do sada uključilo 500 domaćinstava u Sjenici.