I treći ciklus programa stručne prakse OEBS-a završen

Učesnici odabrani kroz proces selekcije raspoređeni su u osam institucija – Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Agenciji za sprečavanje korupcije, u kacelariju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Koordinacionom telo Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Pravosudnoj akademijI. Predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji zajedno sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uručili su sertifikate učesnicima i učesnicama tokom svečanosti zatvaranja ovog ciklusa programa.

“U Novom Pazaru sam sa svojim kolegama kako bismo obeležili završnicu trećeg ciklusa programa stručne prakse koju naša Misija realizuje i ovaj projekat se realizuje u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i naša je namera da na ovaj način podržimo mlade ljude iz različitih zajednica da se uključe u rad državnih institucija. Ono što je dobra strana ovog programa je da učesnici dobijaju priliku da razvijaju svoje lične veštinei znanja kroz učešče u ovom programu, a isto tako institucije dobijaju priliku da zaposle stručne ljude i na kraju svi zajedno doprinose stvaranju boljeg i naprednijeg društva i podižu kapacitete samih institucija. Mi već imamo 20 učesnika koji su prošli kroz ovaj program i nadam se da će oni svoju stečenu praksu moći da realizuju na terenu. Ovaj program se zasniva primarno na partnerstvu koju naša misija ima na centralnom nivou isto tako sa institucijama na lokalnom niovu i drugi princip na kojem ovaj program počiva je princip inkluzije, kako inkluzije svih mladih ljudi, tako i mladih iz manjinske zajednice”, rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu.

Ministarka Gordana Čomić rekla je da je želja da Srbija u bliskoj budućnosti preuzme program i u njega uključi više polaznika.

“Ono na čemu će naše ministarstvo insistirati i uraditi jeste da se program nastavi, da bude godišnji program i sa mnogo više mladih Žao mi je što u ovogodišnjem programu učestvovalo samo dvoje pripadnika albanske manjine”, rekla je Čomić.

Prisutnima su se obratile I učesnice programa, koje su istakle da im je znanje stečeno u državnim institucijama veoma korisno. Jedna od polaznica je i Elma Alivodić iz Novog Pazara, koja je prenela svoja iskustva tokom rada u Ministarstvu za državnu upravu I lokalnu samoupravu, te istakla je praksa u državnoj instituciji njoj donela nova znanja I veštine, te istakla da joj je obaljena praksa dobar osnov za za dalji rad i usavršavanje.

Prisutnima se obratila I predsednica Skupštine dr Anela Halilović Šemsović.

Od 2019. godine, program stručne prakse završilo je ukupno 20 učesnika iz južne i jugozapadne Srbije.

Program finansiraju stalne misije Austrije i Turske pri OEBS-u, a prethodnih godina finansiran je od strane Misije SAD pri OEBS-u.

Podeli