Velika promena na Google početnoj strani

Nekoliko korisnika je primetilo da se na Google početnoj stranici nešto promenilo.