DruštvoPolitikaVesti

Usvojen Predlog zakona o finansiranju politickih aktivnosti

Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i više predloga zakona o uzimanju zajmova, usvojili su danas članovi skupštinskog Odbora za finansije.

Među usvojenim zukonskim rešenjima su i zajmovi za Moravski koridor, za Fruškogorski koridor, prečišćavanje otpadnih voda, za odlaganje čvrstog otpada,

Na sednici odbora rečeno je da su u Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti usvojene sve preporuke ODIR-a.

Taj Predlog zakona, između ostalog, predviđa da se politički subjekti mogu zaduživati isključivo kod banaka, čime se izbegava mogućnost da se zadužuju kod fizičkih ili pravnih lica.

Takođe, utvrđen je i maksimalan iznos kredita i zajma koji mogu podići kod banaka.

Takođe, na sednici je usvojen Predlog zakona o davanju garancije Srbije po zaduženju Javnog preduzeća “Srbijagas” u iznosu od 200 miliona evra.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivnju Ugovora o kreditu u iznosu od 400 miliona evra za izgadnju Moravskog koridora, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o zajmu u iznosu od 15 miliona evra za Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u našoj zemlji, između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za preradu čvrstog otpada, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 75 miliona evra.

Članovi odbora usvojili su danas i Predlog zakona o kreditnom aranžmanu između Francuske agencije za razvoj i Srbije za preradu čvrstog otpada u našoj zemlji.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o zajmu od Evropske banke za obnovu i razvoj, a za izgradnju širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima. Iznos zajma je 100 miliona evra.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Srbije i Kineske banke.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za izgradnju Fruškogorskog koridora (brza saobraćajnica Novi Sad – Ruma), između Srbije i kineske Eksport-Import banke, u iznosu većem od 608 miliona američkih dolara.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrdivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke.

 

Izvor: Tanjug

Foto: RTV

Podeli