Od 1. januara važe nova pravila za penzionisanje žena u Srbiji

Za nešto više od mesec dana, odnosno od 1. januara 2022. godine, počeće da važe nova pravila za penzionisanje žena u Srbiji.

Kada se radi o muškarcima, uslovi za penzionisanje, barem zasada, neće se menjati, što znači da će granica za odlazak u penziju ostati na 65 godina starosti.

Upravo je izjednačavanje godina života žena i muškaraca za penzionisanje razlog izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2014. godine. Naime, od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju, i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva meseca do šest meseci godišnje.

Prema tome, sada (ove godine) važi pravilo da žene mogu biti penzionisane sa navršene 63 godine i dva meseca života. To će se od 2022. godine promeniti, pa će pripadnice nežnijeg pola u penziju ići sa 63 godine i četiri meseca života. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

Kako je predviđeno izmenama zakona od pre sedam godina, tako će biti sve do 2032, kada će žene moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, identično kao muškarci.

I muškarci kasnije u prevremenu penziju

Nova pravila važe i ukoliko građani žele da idu u prevremenu penziju, a promena se odnosi i na muškarce i na žene. Ove godine je pravilo da to može da se ostvari sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života za muškarce, odnosno 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života za žene.

Od 1. januara 2022. godine muškarci će moći u prevremenu penziju sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života, a žene sa 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

Podeli