Dobijene dozvole za korićenje reka Trnavica, Raška i Jošanica

Gradska uprava Novog Pazara dobila je građevinske dozvole za korićenje reka Raška, Trnavica i Jošanica. Narednih meseci biće rađene eksproprijacije zemljišta,a u ovom postupku potrebna je saradnja građana sa predstavnicima gradske uprave.  Ovi projekti vredni su sedam miliona evra.

Ovaj vredan I značajan projekat korićenja reka Raška, Jošanica I Trnavica  zahteva detaljno pripremljenu dokumentaciju. Građevinske dozvole su dobijene, sada slede I ostali postupci neophodni kako bi se sa realizacijom ovog projekta počelo što pre.

Najduže rečno korito, koje će projektom biti regulisano je na Trnavici od Ušća sa Jošanicom do fabrike Bros u dužini od 3,6 kilometra. Reka Jošanica će biti ukorićena od postojeće regulacije, tačnije od Stambol džamije do stadiona u Šutenovcu ,  a nastavak korićenja reke Raške planirano je do Vareva.

Podeli