Bačevac: ”Da autentični predstavnici birača budu u Skupštini”

Skupština Srbije danas je glasala o izboru predsednika sudova. Poslanici su se izjašnjavali o predsedniku Apelacionog suda u Kragujevcu, predsedniku Višeg suda u Pančevu i predsednika Privrednog suda u Beogradu. Narodni poslanik SDPS- a dr Muamer Bačevac kazao je, između ostalog, da od integriteta, sposobnosti i aktivnosti predsednika sudova zavisi imidž suda. Bačevac je najviše govorio o inicijativi te stranke za promenu izbornog sistema, sa posebnim akcentom na otvaranje izbornih lista kako bi birači direktno birali poslanike. ”Autentični predstavnici birača u Skupštini je cilj za koji se, između ostalih, zalažemo” poručio je Bačevac.

Bačevac je kazao da je zatečeno stanje u svim oblastima pravosuđa bilo izuzetno loše, ali da istovremeno ne želi da prihvati kritike na račun poslanika, s obzirom da je, tvrdi Bačevac, učinjeno mnogo na svim poljima, kako bi integritet i poštovanje drežavnih institucija bio vraćen.

”SDPS učestvuje aktivno u međustranačkom dijalogu i želimo na svaki način da podignemo značaj i respekt svih naših institucija, a u ovom slučaju govorimo o sudstvu i našem pravosuđu. Ali mislim da centralno mesto ima podizanje integriteta i poštovanja upravo ovde, poštovanje prema Skupštini Republike Srbije, jer  mi živimo u sistemu koji nazivamo parlamentarnom demokratijom i mesto parlamenta nije da bude obična pričaonica, već da ozbiljno kreira politike, ne samo da delegira zakone već da vrši i nadzornu ulogu. Parlament u parlamentarnoj demokratiji ima centralno mesto. Prema aktuelnom Zakonu o izboru naordnih poslanika, građani danas praktično i ne znaju za pojedinačne kandidate na listama, već samo za stranke za koje glasaju jer su one te koje delegiraju one koji će ući u Narodnu skupštinu. Videli ste da je naš predlog veoma korektan da su ga pisali stručnjaci i da je to jedno zaista dobro rešenje, nadamo se da će se imati sluha za takav sistem. Današnji izborni sistem je proporcionalni, sa zatvorenim listama. Mi se takođe zalažemo za proporcionalni način izbora, ali sa delimično otvorenim listama, da jednostavno birači odrede 70% kandidata sa liste prema svom mišljenju i nahođenju, prema rezultatima koje su ostvarili, u konačnici koji će ih zastupati u samoj Skupštini. I to je izuzetno korektno jer se ostavlja 30% da same stranke delegiraju, i na taj način motivišu svoje članstvo i mlade ljude, koji nisu imali šansu da se prikažu, te da uspostave i stepen rodne ravnopravnosti od 40% zastupljenosti manje zastupljenog pola. Ovo je centar našeg predloga i mislim da se radi o veoma kvalitetnom predlogu, koji će pre svega, naravno uz sve ostale koji se odnose na cenzus i druge, doprineti da u Skupštini imamo autentične predstavnike birača i podignemo naš integritet” kazao je Bačevac.

 

Pripremila: Senada Kalić

 

Podeli