Rešen slučaj bespravno zauzete zelene površine u Omladinskoj ulici   

 

Slučaj bespravno zauzete zelene površine u Omladinskoj ulici kod Autobuske stanice na kojoj je bila postavljena terasa uz privatni objekat nadležni organi su rešili tako što su je postupajući po zakonskim merama uklonili i vratili nameni.

Vlasnik objekta Asmir Nicević je, prema navodima nadležnih organa, bespravno zauzeo zelenu površinu i napravio terasu za goste. Nicević  je uredno dobio obaveštenje o tome da će bašta biti uklonjena što su nadležni inspekcijski organi i učinili.

“Ovaj problem sa nezakonito uzurpiranom zelenom površinom datira još od 2017.godine i mi smo, kao nadležni organi, u više navrata donosili rešenja za uklanjanje iste što je vlasnik objekata i činio ali nikada u potpunosti. Sada smo konačno doneli rešenje za uklanjanje terase koju je Nicević bespravno napravio uz objekat i ona je konačno vraćena nameni za koju je i predviđena”, kazao je postupajući inspektor Elvedin Balić.

Emir Fetahović je stanar zgrade ispred koje je zauzeta zelena površina i kaže da su se stanari preko predsednika kućnog saveta zgrade “A” u Omladinskoj ulici i advokatske kancelarije uredno pismenim putem žalili nadležnima i tražili da se terasa ukloni i vrati Gradu, stanarima i bude ono zašta je namenjena. “Konačno smo dočekali da se ovaj slučaj reši i da se nama, stanarima prvenstveno vrati ova zelena površina ispred ulaza i sada smo zadovoljni”, kazao je Fetahović.

Nadležni organi će i ubuduće nastaviti da postupaju po zakonu i sve bespravno zauzete površine vraćati nameni za koju su prediviđene.

B.V.

Podeli