Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava BNV

Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je danas svečano potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava po Javnom konkursu BNV za finansiranje projekata od opšteg interesa za Bošnjake.

Na skupu se obratila predsjednica BNV dr. Jasmina Curić koja jeistakla značaj konkursa i odabranih projekata za sprovođenjestrateških ciljeva Vijeća u oblastima realizacije projekata.

Prisutnima se obratio i predsjednik Izvršnog odbora BNV dr. Fahrudin Mavrić koji je govorio o proceduri sprovođenja konkursate dr. Amela Malićević, predsjednica Komisije zaodabir projekata iobjasnila kriterijume i način odabira projekata.

Bošnjačko nacionalno vijeće je 05.02.2021.godine raspisalo Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju fizička i pravna lica koji je trajao do21.02.2021. godine.

Na javni konkurspristiglo je ukupno 52 prijave, a Bošnjačko nacionalno vijeće podržalo je22 projektakoji će se sprovoditi tokom tekuće godine.

BNV će finansirati projekteu oblastima obrazovanja na bosanskom jeziku, kulture Bošnjaka i službene upotrebe bosanskog jezika i pisma.Bošnjačko nacionalno vijeće je za odobrene projekte izdvojilo 4miliona dinara, od toga, za sprovođenje projekatau oblasti obrazovanja predviđeno je 1,3 miliona dinara, kulture 2,2 miliona, a službenu upotrebubosanskogjezika i pisma 500 hiljada dinara.

 

Senada Kalić

Podeli