Merenje podzemnih instalacija

U okviru projekta „Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina” u toku su radovi na podzemnom merenju instalacija. Projekt se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom u cilju skeniranja stanja vodovodnih i elektro instalacija.

Značaj ovog projekta ogleda se u tome što se snimanjem podzemnih instalacija predupređuju situacije oštećenja istih prilikom budućih infrastrukturnih radova. Od posebne važnosti je, naglašavaju nadležni, snimanje instalacija ispod kulturno-istorijskih spomenika u starom delu grada.

”Već nekoliko dana se vrše snimanja podzemnih instalacija i aktuelizacija 3D modela slike starog dela čaršije Novog Pazara, uključujući kompletnu tvrđavu sa hamamom. Posebno ističem te dve stvari zato što su u pitanju arheološki objekti jer poznato je da smo u predhodnom periodu imali arheološka iskopavanja na tvrđavi, tako da ćemo sa ovim snimanjem da vidimo da li se još nešto nalazi u podzemnom delu tvrđave”, izjavio je menadžer projekta Sead Mašović.

Projekat se realizuje u saranji sa Centrom za geoinformacione tehnologije Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a koriste se tri vrste tehnologija: georadar, lasersko skeniranje i tehnologija bespilotne letilice.

Kao rezultat svih ovih snimanja i prikupljenih podataka formiraće se jedinstvena prostorna baza podataka koja će biti publikovana na geo portalu Grada Novog Pazara. Na taj način će i građani imati uvid u stanje vezano za prostornu dokumentaciju i podzemne instalacije. Projekat ”Geoinformacioni sistemi kao alat za konkurentniji razvoj Novog Pazara i Tutina” finansira Evropska unija a sprovidi se u okviru programa EU PRO.

S.Lj.

Podeli