PORESKA UPRAVA POSLALA REŠENjA: Porez za pištolj od 3.730 dinara

PORESKA uprava Republike Srbije obaveštava da je u toku dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2020. godinu.

Sva rešenja za porez na registrovano oružje za 2020. godinu su predata pošti 14.12.2020. godine, a smatraće se dostavljenim 15-og dana od dana predaje – 29.decembra 2020. godine. Rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola iznosi 3.730, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje – 18.550 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.730 dinara, a za poluautomatsku 5.510 dinara.Za obveznike poreza za više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost, kojima su izdate isprave za nošenje oružja, rešenja će biti doneta naknadno.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja. Porez na registrovano oružje rešenjem utvrđuje Poreska uprava, na osnovu podataka koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je izdalo oružani list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja. Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu za svaki komad oružja.

 

 

Izvor: Novosti

Foto: Tanjug

 

Podeli