Uskoro novi Novopazarski zbornik

Iako je ustaljena praksa bila da Novopazarski zbornik za tekuću godinu izlazi naredne godine, ovaj put to nije slučaj. Novi, 43. broj zbornika za 2020. godinu biće objavljen pre kraja kalendarske godine, jer je Ministarstvo kulture i informisanja u potpunosti obezbedilo sredstva za štampanje ovog stručno-naučnog časopisa.

Osim tematske raznovrsnosti, najnoviji Novopazarski zbornik karakteriše i veliki broj novih autora, čiji radovi će se naći među koricama 43. broja. Za ovaj zbornik gradski muzej je uspostavio saradnju sa stručnim saradnicima iz Herceg Novog, Podgorice, Novog Sada i Beograda..

”Pola radova je od novih saradnika zbornika, a pola su naši stalni saradnici. Veliko je bogatstvo danas prikupiti nove, stručne ljude, naučne saradnike, koji će pisati za ovaj naš časopis. Novopazarski zbornik je inače jedini naučni časopis koji u kontinuitetu izlazi od 1977. godine. Drago nam je da uspevamo da stalno sakupljamo nove saradnike i da obrađujemo nove teme”, rekao je direktor Muzeja ”Ras”, Fuad Baćićanin.

Tematska raznovrsnost je, ističe Baćićanin još jedna bitna katakteristika novog broja zbornika.

”Ima tema koje do sada nisu obrađivane, kao tema fosilnih ostataka na području Novog Pazara i Sandžaka, zatim teme iz etnomuzikologije i mnoge druge kojima se i do sada bavio zbornik, od arheologije preko istorije i istorije književnosti, osmanistike, kao i teme o značajnim pojedincima sa ovog područja koji su ostavili traga i mi želimo da ih oživimo”, naglašava Baćićanin.

Izvesno je da će novi broj zbornika izaći pre vremena, tj. pre kraja godine, ali nije izvesno, s obzirom na korona pandemiju i epidemiološke mere, kada može biti organzovana promocija. Ono što možemo reći u aktuelnim uslovima, je da će 43.broj Novopazarskog zbornika uskoro biti predstavljen i objavljen na sajtu Muzeja.

S.Lj.

Podeli