Bačevac: Od velikog značaja formiranje ministarstva za ljudska i manjinks aprava

Predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr Muamer Bačevac istakao je da će podržati radne ciljeve ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, nakon što ih je predočila ministarka Gordana Čomić.

Bačevac koji je rekao da ga posebno raduju napori da nacionalne manjine budu ravnomjerno zastupljene u državnim institucijama, istakao je da je formiranje tog ministarstva od velikog značaja s obzirom da ono nije postojalo od kad je formiran Odbor u Skupštini još 2012. godine, ali da to ne znači da se po ovim pitanjima sa izvršnom vlašću nije ostvarivala saradnja.

Ministarka Gordana Čomić istakla je da je glavni cilj Ministarstva otklanjanje loših ocena iz Izveštaja Evropske komisije izgradnjom vladavine prava i dokazivim promenama povećanje ocene od 2,2 za 20 odsto, tako da Srbija, za godinu dana, o stanju ljudskih i manjinskih prava i vladavini prava, bude ocenjena sa najmanje 2,64. Ministarka je navela da Srbija može da dokaže da se promenila i da stvori društvo pravde, dokaže poboljšanje položaja prava i sloboda nacionalnih manjina, prava žena, delotvornu zabranu diskriminacije i stvaranje prostora za društveni dijalog. Dodala je i to da će Ministarstvo voditi računa o ljudskim pravima u političkim kriterijumima i vladavini prava, održivom razvoju i političkoj kulturi, kulturi dijaloga i kulturi kompromisa.

A. N.

Izvor: www.parlament.gov.rs

Podeli