Smanjuje se broj hospitalizovanih covid pacijenata

Prema podacima koji su na današnji dan Štabu za vanredne situacije dostavili Regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i ZZJNP stanje na dan 22. septembar 2020. je sledeće:

Ukupno hospitalizovanih pacijenata ( Covid – crvena zona) 2

Broj novih prijema 0

Broj otpusta 0

Broj transportovanih pacijenata 0

Broj pacijenata na respiratorima 0

Broj pacijenata na high-flow 0

Broj preminulih 0

Ukupan broj pregleda u Covid ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 40 (14 prvih i 26 kontrolnih pregleda)

U Domu zdravlja urađene su sledeće analize:

Laboratorijskih analiza 21

RTG 24

Seroloških (brzih) testova iz krvi 19 od čega je 1 (1IGG) pozitivan

PCR testova 11

Broj hospitalizovanih pacijenata u Covid, crvenoj zoni

Infektivno odeljenje 2

UKUPNO: 2

Podeli