NOVI PAZAR: Grad uplatio još milion dinara Domu zdravlja

Naredbom Štaba za vanredne situacije Gradska uprava će uplatiti još 1.000.000,oo dinara na žiro račun Doma zdravlja Novi Pazar.

Navedena sredstva će se koristiti za kupovinu lekova građanima u apotekama Doma zdravlja Novi Pazar, kao pomoć u borbi protiv zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a sve u cilju prevazilaženja teške situacije na teritoriji grada Novog Pazara.

Operativni tim i koordinator Albin Škrijelj će vršiti nabavku i distribuciju lekova do stanovništva sa teritorije grada Novog Pazara, kao pomoć u borbi protiv zarazne bolesti COVID-19.

Za sve informacije zainteresovani građani se mogu obratiti u prizemlju Gradske uprave, kancelarija SUBNOR-a (Operativni tim-koordinator Albin Škrijelj ) od 08h do 14h svakog radnog dana ili na brojeve telefona: 020/311-902, 063/178-33-17, 065/564-06-36, 061/165-35-14.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je još niz odluka na osnovu kojih grada izdvaja sredstva za borbu protiv epidemije COVID19:

Iznos od 909.340,00 RSD za troškove smeštaja i ishrane lekarskog tima Bosne i Hercegovine.

Iznos od 477.600,oo dinara za dezinfekcioni tunela za potrebe Vojske.

Iznos od 325.920, 00 RSD za ishranu medicinskog osoblja i volontera intezivnog Odeljenja za vreme Covid-19.

Podeli