Počeo upis u prvu godinu studija

Uz primenu svih preventivnih mera koje nalaže aktuelna epidemiološka situacija, na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru danas je počео upis  u prvu godinu studija. Upis će trajati do petka, svakoga dana od 8 do 16 časova.

Kandidati koji su opravdano sprečeni da se upišu do 10. jula, mogu da se upišu 17. avgusta. Ako se kandidat, koji je stekao pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, umesto njega  18. avgusta biće upisan sledeći kandidat sa konačne rang-liste.

Kandidati koji su stekli pravo da se upišu na jedan od 20 studijskih programa Državnog univerziteta podnose  originalna dokumenta: svedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dve fotografije i dokaz o uplati naknade za troškove upisa.

Podeli