NSZ: Nezaposlene osobe će biti obaveštene o terminu za prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih

Javljanje na evidenciju nezaposlenih lica u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Pazar obavljeno je automatski tokom trajanja vanrednog stanja. Građane obavještavaju da niko nije izbrisan sa evidencije, a da će sledeći termin za prijavljivanje dobiti mejlom ili telefonom.

Svi tražioci zaposlenja kojima je zakazano redovno javljanje u zakonski predviđenim  rokovima biće obavešteni od strane zaposlenih u nadlježnim filijalama Nacionalne službe o narednom zakazanom terminu za javljanje, elektronskim ili putem telefona.

Olakšica je i ta da građani zbog pribavljanja dokumentacije za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć ili dječiji dodatak ne moraju dolaziti u Filijalu NSZ.

Tokom trajanja vanrednog stanja u Novom Pazaru nije došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih od strane poslodavaca, pokazuju podaci Filijale NSZ Novi Pazar. Tokom trajanja vanrednog stanja aktivno su se na propisan način sprovodile mjere i programi. Najveće interesovanje poslodavaca  i nezaposlenih osoba zabilježeno je za programe stručne prakse.

Rad sa strankama se odvija uz poštovanje svih mjera, ali je rad sveden na stranke koje posao moraju obaviti isključivo u Filijali. Uskoro će se krenuti i sa redovnim aktivnostima, obukama, treninzima i kursevima a sve sa ciljem da se nezaposlenima omogući što brže zaposlenje.

A. Ni.

 

Podeli