Rok za plaćanje poreza na imovinu ISTIČE danas: Druga rata ili kamata

Taj porez koji prikupljaju lokalne samouprave se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

ROK za uplatu druge rate ovogodišnjeg poreza na imovinu ističe danas. Taj porez koji prikupljaju lokalne samouprave se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Mnogi su se ponadali da će, zbog vanrednog stanja, bar odložiti ovu obavezu, ali u upravama prihoda u najvećim gradovima u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kažu da neće biti produžetka roka niti odlaganja plaćanja.

Izvor: Večernje Novosti

Podeli