Ažuriranje biračkih spiskova do 10.aprila

Zaključno sa jučerašnjim danom u Jedinstveni birački spisak za republičke izbore na teritoriji Novog Pazra upisano je 87.883 građana sa pravom glasa, dok ih je na spisku za lokalne izbore 87.290. Pravo na uvid u birački spisak, građni mogu iskoristiti sve do 10 aprila, nakon čega nadležnost za eventualne izmene preuzima Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Nakon rapisivanja izbora, koji će se održati 26.aprila, u jedinicama lokalnih samouprava počinje i ažuriranje biračkih spiskova. Građani koji žele da provere da li se njihovo ime nalazi u Jedinstvenom biračkom spisku u Novom Pazaru mogu to učiniti na dva načina: lično u kancelariji broj 41 na II spratu gradske uprave i putem portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i na zvaničnom sajtu Grada Novog Pazara.

”U skladu sa našom zakonskom obavezom Gradska uprava za izvorne i poverene poslove je izložila na uvid deo Jedinsktvenog biračkog spiska koji se odnosi na teritoriju našeg grada. Zahtevi za promene u biračkom spisku se mogu podnositi od dana raspisivanja izbora do dana zaključenja biračkog spiska, to jest 15 dana pre održavanja izbora”, objašnjava načelnik Odeljenja za opštu upravu u Novom Pazaru Marko Slavković.

Građani koji žive u inostranstvu svoje biračko pravo mogu iskoristiti podnošenjem zahteva nadležnoj gradskoj upravi, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 4.aprila, da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

S.Lj.

 

Podeli