Novi Pazar – put: Prohodni putni pravci

U poslednjih 10 sati su probijeni putni pravci koji su usled velikih padavina snega, jakih vetrova i smetova bili zavejani. Putni pravci koji su bezbedni za normalno odvijanje saobraćaja su:

IIA-198 Raška-Golija

IIA-197 Jankov kamen-Golijski put i Duga Poljana-Ugao

Trenutno se radi na probijanju još dva putna pravca

IIA-201 Kumanica-Bare

IIA-202 Raždaginja-Buđevo

nadamo se da ćemo do kraja dana probiti i ova dva putna pravca, tako da će svi putni pravci koje održava naše preduzeće biti prohodni.

Izvor: np-put.rs

Podeli