Sve što je napušteno moći će da se koristi: Ničije njive ratarima na besplatno korišćenje

Ministarstvo poljoprivrede započelo akciju identifikacije napuštenog obradivog zemljišta.

Državno  poljoprivredno zemljište koje je zapušteno i koje se ne obrađuje biće dato besplatno na korišćenje ratarima. Obradivo zemljište, atari, pašnjaci i sve što je napušteno moći će da se koristi. Nađeno je oko 2.400 hektara koje nije u funkciji i ponuđeno je ko hoće to da raskrči i koristi.

Ovo je izjavio minstar poljoprivrede Branislav Nedimović i naglasio da će se u prvih pet godina ta zemlja davati besplatno na korišćenje, a u narednih 25 godina dobiće se povoljniji uslovi, kako bi se na njoj ostvario i profit. Za ovu zemlju ima dosta zainteresovanih. Uz to, urađen je popis kompletnog zemljišta. Utvrđeno je da je oko 540.000 hektara u državnom vlasništvu.

Nedavno je i Uprava za poljoprivredno zemljište pronašla napuštene oranice na teritoriji Aleksinca, Aleksandrovca, Smedereva i Beočina. Prema analizama nadležnog ministarstva, procenjuje se da se od 5,6 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta u Srbiji između 200.000 i 350.000 hektara obradivog zemljišta i livada ne koristi svake godine, dok je površina napuštenog poljoprivrednog zemljišta pod pašnjacima mnogo veća.

Uradili smo verifikaciju za 1.484 parcele, od ukupno 1.779 predviđenih – ispričao nam je Marko Vranjković, iz Uprave. – Od utvrđenog broja, čak 983 parcele se uzurpiraju, dok se 501 parcela smatra napuštenom. Rađena je i analiza zemljišta, kako bi se utvrdilo da li je dobra za organsku proizvodnju. Želimo da napravimo bazu podataka koja će unaprediti konkurentnost u ruralnim područjima, a ujedno i privući potencijalne investitore.

Naš sagovornik napominje, da su razlozi za napuštanje njiva nepristupačan teren, degradacija zemljišta, međutim tu su i socijalni i ekonomski faktori i demografska struktura. Jedna od mera kojom Ministarstvo podstiče proizvodnju je i davanje zemljišta koje nije bilo predmet poljoprivredne proizvodnje, tri agroekonomske godine u zakup, putem licitacije po početnoj ceni od nula dinara.

PODACI O ORANICAMA

Uprava  za poljoprivredno zemljište, hoće da unapredi postojeći informacioni sistem sa podacima o napuštenim oranicama, što je identifikacija u ove četiri opštine samo početni korak. U centralnoj bazi podataka nalazi se oko 19 miliona katastarskih parcela sa kompletnim podacima o vlasništvu za celu teritoriju Srbije. Postojećem informacionom sistemu nedostaju samo podaci o napuštenom zemljištu u državnoj svojini.

 

Izvor: Novosti

Foto: B. Puzović

Podeli