Nisu samo pomoć, one su kao član porodice: Gerontodomaćica nikad dovoljno

Usluga “pomoć u kući” za najstarije realizuje se u celoj Srbiji, posredstvom centara za socijalni rad. One pripremaju obroke, brinu o čistoći, zagrevanju prostorija, nabavljaju namirnice, ali i vode kod lekara

ONE su uvek tu za naše najstarije, da im pomognu u kući, saslušaju ih i upute im tople reči. Obaveza u kući nikad ne manjka, a u trećem dobu teško je sve postići. Zato je tu usluga “pomoć u kući”, gde gerontodomaćice brinu o osobama koje usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke ili psihičke sposobnosti da zadovolje osnovne lične i svakodnevne potrebe.

Kako za “Novosti” kaže Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda, gerontodomaćice svoje usluge pružaju u 14 prestoničkih opština.

Uz njihovu pomoć, korisnicima se omogućava da žive u svojim domovima i učestvuju u aktivnostima dnevnog života – navodi Stanisavljevićeva.

Beograd finansira rad 636 gerontodomaćica, koje pružaju uslugu za 2.490 ljudi. Usluge se obezbeđuju u trajanju od dva sata dnevno po korisniku, tri ili pet dana u nedelji, osim vikendom. Pet dana u sedmici dobijaju nepokretne osobe i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Poslovi obuhvataju pripremu obroka, održavanje odeće, posteljine, čistoću stana, zagrevanja prostorija, nabavku namirnica iz samoposluge i sredstava za ličnu higijenu. Takođe, one vode korisnika kod lekara, preuzimaju recepte, nabavljaju lekove i obavljaju druge poslove u zavisnosti od potreba osobe kojoj pomažu.

Procedura za posetu gerontodomaćice je u svim gradovima u Srbiji, uglavnom, ista. Neophodno je dobiti uput centra za socijalni rad. Po prijemu zahteva za pomoć u kući, stručni radnik procenjuje korisnika u roku od 15 dana. On se upisuje na jedinstvenu evidencionu listu i, ukoliko je izabran, obaveštava kada može da očekuje dolazak gerontodomaćice.

U 2020. godini nam je u planu da na svakoj opštini imamo pomoć u kući, a samim tim i povećan broj gerontodomaćica kako bi ova usluga bila obezbeđena za što više ljudi – ističe naša sagovornica.

Obuka za gerontodomaćicu traje tri meseca, a održava se u klubovima za stare, gerontološkim centrima i sa terenskim službama centara za socijalni rad. Pre početka obuke, polaznik dobija i udžbenik u kojem se nalazi praktični deo, a posle položenog ispita i diplomu.

TRAŽEN POSAO

S OBZIROM na to da Srbija važi za jednu od demografski najstarijih zemalja u Evropi, jasno je kolika je potražnja za gerontodomaćicama. Nedostaje ih u svakom gradu, i nemoguće je pronaći nezaposlenu ženu koja je završila ovu obuku za pomoć u kući.

DOKUMENTA

– Fotokopija lične karte

– Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih ili venčanih

– Fotokopija čeka od penzije

– Fotokopija lekarskog nalaza

– Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga, ako postoji

– Fotokopija presude o razvodu, ako postoji

– Fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju

– Uverenje o državljanstvu

 

Izvor: Novosti

Foto: N. Skenderija

 

Podeli