Loša ishrana – najveća opasnost po zdravlje!

Veliki broj bolesti, krenuvši od gojaznosti, hipertenzije, dijebetesa, uzrokuju nezdravi stilovi života. Pomenute, a i mnoge druge bolesti, zbog toga se mogu javiti još u  ranom detinjstvu. Zdrava i pravilna ishrana jedan je od temelja dobrog zdravlja, napominje pedijatar dr Biljana Đerković Tenjović.

Najveća pretnja zdravlju ljudi tokom narednih 20 godina mogla bi da bude loša ishrana, koja za stanovništvo planete predstavlja veću opasnost od alkohola, droge i cigareta zajedno. Zdarvu ishranu treba forsirati deci još u ranom period kada se stiču navike jer u suprotnom , nezdrava ishrana biće uzročnik lošeg zdravlja tokom odrastanja.

Istraživanja kažu da se  posledice loše ishrane ne ogledaju  samo u neuhranjenosti, već i u povećanju broja ljudi s viškom kilograma. Ukoliko se nastavi trend rasta stope gojaznih, njihov broj će se sa 1,33 milijarde, koliko je bilo u 2005. godini, povećati na 3,28 milijardi 2030. godine.

B.V.

Podeli