Obrazovanje na bosanskom jeziku-bitna identitetska odrednica Bošnjaka

 U organizaciji Društva za bosanski jezik a pod pokroviteljstvom gradske uprave, u svečanoj sali Kulturnog centra, organizovana je tribina na kojoj je tema bila “Obrazovanje na bosanskom jeziku”. Tribina je bila namenjena posebno za nastavni kadar a predavači su bili eminentni profesori i poznavaoci bosanskog jezika.

“Društvo za bosanski jezik je sve svoje aktivnosti ustremilo upravo ka važnoj činjenici da je obrazovanje na bosanskom jeziku i priča o njemu bitna identitetska odrednica zato što se Bošnjaci na taj način prepoznaju kao narod koji ima svoje specifičnosti, kako tradiciju tako i kulturu i svoj jezik”, kazala je nastavnica bosanskoj jezika i član Društva za bosanski jezik, Adisa Musić.

Jeadan od predavača na tribini bio je i profesor Sait Kačapor koji je rekao da i Bošnjaci kao i ostali manjinski narodi u Srbiji žele da izvode nastavu na svom maternjem jeziku, u ovom slučaju bosanskom i da ga vrate u stalnu, govornu aktivnost i upotrebu. “Bošnjaci žele da izučavaju svoj maternji jezik, imaju nastavu i obrazovanje na bosanskom ali ne odbacujući izučavanje srpskog niti bilo kojeg drugog stranog jezika”, kazao je Prof.dr Sait Kačapor.

B.V.

Podeli