Ugljanin: Suverena Bosna i Hercegovina garant trajnog mira na Balkanu

Na sesiji „Kruga 99“ održanoj u Sarajevu, predsednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin, istakao je činjenice zašto je specijalni status Sandžaka minimum za biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda na prostoru Sandžaka.

“Osećanje građana Sandžaka, posebno Bošnjaka, koji Bosnu doživljavaju kao svoju nacionalnu državu, ima utemeljenje u historijskim, pravnim i političkim činjenicama.U skladu sa tim, suverena Bosna i Hercegovina u bilateralnim odnosima sa državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije biće faktor trajne stabilnosti i mira” izjavio je Ugljanin.

Podeli