Protokol o saradnji između BNV i Udruženja privrednika Sakarije

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Jasmina Curić i predsjednik Udruženja privrednika Sakarije Özkan Pınar potpisali su u Novom Pazaru Protokol o saradnji kojim se obezbjeđuje podrška sandžačkim studentima koji školovanje nastavljaju na univerzitetima u Sakariji.

Protokolom je predviđeno da Bošnjačko nacionalno vijeće svake godine putem konkursa odredi svršene srednjoškolce koji će svoje školovanje nastaviti na univerzitetima u Sakariji, a Udruženje privrednika će za njih obezbijediti stipendiju, smještaj i kurs turskog jezika.

Stipendije koje bude obezbijedilo Udruženje privrednika Sakarije trajat će tijekom cjelokupnog procesa obrazovanja, a jedan od uslova je da student prethodno nije bio korisnik programa stipendiranja Republike Turske.

Udruženje privrednika Sakarije je organizacija koja okuplja najuticajnije privrednike ove oblasti koja spada u najrazvijenije regije u Turskoj.

Članovi ove organizacije su prethodnih dana bili gosti BNV-a te učestvovali na privrednom forumu Sandžak-Sakarija 2019 koji je okupio oko stotinu preduzetnika iz Sandžaka i Sakarije.

Saradnju između Sandžaka i Sakarije iniciralo je Bošnjačko nacionalno vijeće sredinom ove godine, a pored privrede i obrazovanja planirano je da se saradnja proširi i na oblast kulture.

Podeli