U BNV-u sastanak sa medijima i NVO

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić sa saradnicima održala je danas sastanak na temu ravnopravnosti u obrazovanju na maternjem jeziku sa predstavnicima medija i nevladinim organizacijama koje imaju konsultativno-participativni status u Vijeću.

Predstavnici NVO  su na sastanku zajednički osudili postupke Ministarstva prosvjete kojim se odobrava i podstiče diskriminacija i asimilacija bošnjačke djece. Kao posljedica ovakvih postupaka Ministarstva podstiče se i favorizuje obrazovanje na srpskom jeziku za djecu bošnjačke nacionalnosti u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku, prvenstveno u Novom Pazaru, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši.

Predstavnici NVO su podržali napore Vijeća usmjerene na otklanjanje posljedica nastalih diskriminacijom djece bošnjačke nacionalnosti u procesu odgoja i obrazovanja te namjere BNV da preduzme sve raspoložive mjere kod nadležnih pravosudnih domaćih i međunarodnih institucija kako bi zaštitili prava djeteta te individualna i kolektivna prava Bošnjaka.

Svi prisutni su se složili da se pri upisu djece na maternjem bosanskom jeziku u obrazovnom-odgojnim ustanovama roditelji dovode u zabludu i stiču utisak neravnopravnosti u odnosu na roditelje koji upisuju djecu u  nastavu na srpskom jeziku.

Prijedlog predstavnika NVO je bio da treba hitno raditi na otklanjanju problema u implementaciji nastave na bosanskom jeziku i to  na svim nivoa od lokalnih do republičkih. Predstavnici nevladinog sektora su dodali da je naročito bitno raditi i na  promjeni svijesti nastavnog kadra u školama i roditelja o značaju nastave na maternjem bosanskom jeziku kao procesa  za razvoj ličnosti koja postaje svjesna svog nacionalnog identiteta.

Jedan od prijedloga predstavnika medija bio je da Bošnjačko nacionalno vijeće okupi predstavnike bošnjačkih političkih partija i da utiče na njih da u predizbornim programima za predstojćeće izbore uključe i dio koji se odnosi na afirmaciju  nastave na bosanskom jeziku.

Na sastanku je konstatovana netransparentnost Ministarstva prosvjete i ostalih državnih službi koje se bave obrazovanjem kada je riječ o prikupljanju i objavljivanju podataka koji se tiču broja djece u nastavi na bosanskom jeziku. Također prisutni su istakli potrebu dijaloga sa Ministarstvom prosvjete u cilju rješavanja problema u implementaciji nastave na bosanskom jeziku.

Svi prisutni su pohvalili napore Bošnjačkog nacionalnog vijeća usmjerene na poboljšanje kvaliteta izvođenja nastave na bosanskom jeziku. Predsjednica Curić je pozvala predstavnike NVO i medija da pošalju prijedloge projekata Vijeću kojima bi se afirmisala i promovisala nastava na bosanskom jeziku.

Danas održani skup je prvi sastanak novoizabrane predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa predstavnicima medija i nevladinog sektora, a ubuduće će biti organizirani na mjesečnom nivou.

Podeli