Novi Pazar korak bliže e-parlamentu

Novi Pazar jedan je od 5 gradova u zemlji obuhvaćenih projektom “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Skupštine” koji sprovodi Program Ujedinjenih Nacija za razvoj. U Novom Pazaru održan je i sastanak radne grupe povodom uvođenja i kompletnog elektronskog vođenja skupštinskih zasjedanja grada Novog Pazara.

Sistem, kažu nadlježni, osigurava veću efikasnost rada lokalnog Parlamenta i uštede, dok istovremeno omogućava većem broju korisnika da u isto vrijeme pretražuju informacije, pri čemu imaju u svakom momentu pristup dokumentima. Pored ovih prednosti za odbornike, e-parlament također omogućava veću transparentost rada Skupštine i povećanje odgovornosti prema građanima.

Pored razvoja e-parlamenta, Novi Pazar podržan je i u izmjenama Poslovnika o radu Skupštine grada, koji omogućava da se skupština prilagodi digitalnom načinu rada, i elektronskom glasanju, čime će se između ostalog značajno smanjiti vrijeme trajanja i troškovi održavanja sjednica.

A. Ni.

 

Podeli