Planska deratizacija na teritoriji Novog Pazara

 

Štakori, miševi i ostali  glodari mogu biti prenosnici zaraznih bolesti zbog čega se  vrši planska deratizacija, koja se ove godine u Novom Pazaru provodi 9. i 10. septembra.

Odeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednosti  i zdravlju na radu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara,plansku deratizaciju obaviće parafniskim mamacima na bazi BROMADIOLONA. Mamci su crvene boje u obliku kocke,  na pijacama će  biti izloženi u posebnim i obeleženimkutijama, koje su zaključane.

Građanima  se savjetuje  da pruže punu kooperativnost stručnim  ekipama na terenu, i poštivanje svih obaveštenja  i obeležja  izvođača planske deratizacije.

Da bi se izbegle neželjene posledice, iz Odeljenja za zaštitu životne sredine preporučuju mere opreza:

  1. Sprečiti da deca dođu u kontakt sa mamcima za glodare
  2. Sprečiti da domaće životinje dođu u kontakt sa mamcima;
  3. Ne dirati zatrovane mamce
  4. Ne dirati deratizacione kutije koje sadrže zatrovane mamce za glodare.

U slučaju trovanja, preporučeni protivotrov je vitamin K-1.

Da bi kontrola razmnožavanja glodara bila uspešna, preventivna deratizacija se mora provoditi, jer  bez deratizacije jedan par glodara godišnje okoti blizu 15.000 jedinki.
Zubi pacova godišnje narastu do 14 cm i oni ih neprestanim glodanjem ih troše. Za nedelju dana  uobičajenim kretanjem pacovi mogu preći do  80 kilometara, a žive do sedam godina.

Svi navedeni podaci ukazuju na potrebu  kontrolisaog i stručnog  suzbijanja glodara.

Nacionalni centar za kontrolu trovanja dostupan je na telefone 011 2661122 i 011 2662755.

GG

 

Podeli