BNV POZIVA MINISTRA RUŽIĆA DA POŠTUJE IZBORNU VOLJU BOŠNJAKA

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Jasmina Curić uputila je dopis srpskom  ministru Branku Ružiću u kojem je izrazila protest zbog njegovog pokušaja da onemogući bošnjačkom narodu Sandžaka i Bošnjačkom nacionalnom vijeću da koristi Ustavom i zakonima zagarantovana prava i podsjetila ga na dužnost da poštuje izbornu volju bošnjačkog naroda u Sandžaku.

 

Razmatrajući navode koje je ministar Ružić iznio u pismu, predsjednica Vijeća je naglasila da se  nedvosmisleno može utvrditi neosnovanost navoda i zahtjeva ministra Ružića, ali i krajnja namjera da se, suprotno izbornoj volji Bošnjaka, Bošnjačko nacionalno vijeće stavi u službu velikosrpskih nacionalnih interesa.

 

Bošnjaci su politički narod, a Bošnjačko nacionalno vijeće je najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, te je obaveza svih državnih funkcionera  kao  i ministra Ružića da uvaže ovu činjenicu.

 

Predsjednica Curić je dodala da će Bošnjačko nacionalno vijeće svaki postupak usmjeren ka gaženju izborne volje smatrati aktom otvorenog nasilja i mržnje prema Bošnjacima.

 

„Imajući u vidu da ste visoki funkcioner političke stranke koja je direktno odgovorna za neprijateljstvo i zločine nad bošnjačkim narodom u Bosni i Hercegovini i Sandžaku zabrinjava nas Vaša očigledna namjera da pripadnicima bošnjačkog naroda suspendujete pravo da legalnim putem riješe pitanje svog statusa, unaprijede svoj položaj i prava, te očuvaju svoj identitet.“ – zaključila je dr. Curić.

Podeli