Raspisan konkurs za najlepšu baštu ili balkon

Grad Novi Pazar raspisao je Javni poziv za izbor najlepše uređenog dvorišta ili balkona. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 23.jula. Cilj ove ekološke akcije je podizanje svesti građana Novog Pazara o očuvanju životne sredine.

Pozivaju se građani, vlasnici i korisnici individualnih objekata za stanovanje i kolektivno stambenih zgrada sa teritorije grada Novog Pazara da se prijave za učešće u nagradnoj akciji za

izbor najlepše uređenog dvorišta – bašte.

Prijava za učešće treba da sadrži:

•Puno ime i prezime učesnika,

•Kopiju lične karte podnosioca,

•Tačnu adresu i kontakt telefon

•Broj žiro-računa učesnika.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada Novog Pazara https://www.novipazar.rs/oglasi-i-konkursi

Prijave na Javni poziv se dostavljaju na adresu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Odeljenja za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, (Ulica Stevana Nemanje broj 2, putem pošte, predajom na pisarnicu Gradske uprave, elektronskim putem na e-mail adresu: zastitazivotnesr@novipazar.org.rs najkasnije do 23. jula 2019. godine.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odeljenju za zatitu životne sredine, protivpozarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, kancelariji br. 12, pozivom na broj 020 / 313 644, lokal 101.

Grad Novi Pazar je obezbedio nagrade i to:

Prva nagrada u iznosu od 50.000,00 dinara

Druga nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara

Treca nagrada u iznosu od 20.000,00 dinara

Na konkursu ne mogu učestvovati prvoplasirani iz prethodne tri godine.

Podeli