NSZ: Bolja zaštita naših radnika u Sloveniji

POTPISAN OPERATIVNI PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU NSZ I ZRSZ

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović i direktorka Zavoda za zapošljavanje Republioke Slovenije Mavricija Batić, potpisali su Operativni protokol o saradnji s ciljem efikasnog sprovođenja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Srbije u Sloveniji. Potpisivanju je prisustvovao minister za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja Zoran Đorđević. On je istakao da je jedan od prioriteta Vlade Srbije zadržavanje mladih i unapređenje njihovih uslova za rad, ali da je njena obaveza i da onim građanima koji ipak žele da rade u drugim zemljama obezbedi potpunu sigurnost i ostvarivanja svih prava koje imaju i državljani zemalja u koje odlaze.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da je u postupku zapošljavanja domaćih državljana u inostranstvu, Nacionalna služba za zapošljavanje  dužna da obezbedi punu zaštitu svojim državljanima.

„ Ova zaštita je uvek efikasnija ako se ovo pitanje uredi bilateralnim sporazumom između dva zemlje kojima će se jasno definisati uloga nadležnih organa „ rekao  je Martinović.

„ Posredovanjem NSZ u 2018  zaposlenje je pronašlo 15 lica  u Republici Sloveniji na poslovima pomoćnih radnika, poštonoša i vozača,a kupan broj izdatih radnih dozvala za strane državljanje daleko je veći „ dodao je Martinović.

Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala Sporazum 29. juna 2018. godine (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 9/18).

U parlamentu Slovenije je 28.05.2019.godine ratifikovan Sporazum o zapošljavanju državljana R .Srbije.

Takođe, u  cilju efikasnijeg sporovođenja Sporazuma zaključen je i Protokol između dva ministarstva : Ministarstva rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije i Ministarstva  rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti  Republike Slovenije, 7. novembra 2018. godine u Beogradu.

Protokolom se uređuje  način saradnje između nadležnih institucija Republike Srbije i Republike Slovenije, tako što se definiše postupak zapošljavanja državljana Republike Srbije u Republici  Sloveniji.

Operativnim protokolom, koji su danas  potpisali direktori NSZ i ZRSZ, regulišu se administrativna i tehnička pitanja u postupcima zapošljavanja radnika migranata – državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji, kao i  razmena podataka između nadležnih nosilaca elektronskim putem i zaštita podataka.

Izvori: NSZ i RTS

Podeli