NSZ: U toku konkurs za program pripravnika

U cilju realizacije programa i mjera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Programom rada za 2019. godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive i konkurse za učešće u finansiranju programa pripravnika za mlade sa visokim i srednjim obrazovanjem. Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, a zainteresovani poslodavci i nezaposlena lica na konkurs se mogu javiti najkasnije do 29. novembra ove godine.

Program pripravnika podrazumijeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno srednje ili visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Nacionalna služba učestvuje u finansiranju najduže do 12 meseci. Poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu najmanje 6 meseci nakon isteka perioda finansiranja, rekao je Radio televiziji Novi Pazar načelnik odjeljenja za programe zapošljavanja NSZ Novi Pazar Mirza Bektović.

Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 30.000,00 dinara  i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 12 meseci.

Zahtjev za učešće u programu podnosi se nadlježnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, nakon toga uslijediće odluka o dodjeli sredstava za program pripravnika, a odluci predhodi provjera, bodovanje i rangiranje podnijetog zahtjeva.

A. Ni.

Podeli