Radionica: O nasilju se ne ćuti

”Prepoznavanje nasilja i diskriminacije nad starijim ženama i obezbeđivanje efikasnih mera prevencije i zaštite”, tema je radionice, koja je održana u novopazarskom Centru za socijalni rad, a koja je namenjena zaposlenima u javnim ustanovama i predstavnicima organizacija civilnog društva. Radionicu su organizovali Muslimansko humanitarno društvo Merhamet – Sandžak u partnerstvu sa udruženjem Amity – snaga prijateljstva i Karitasom iz Sremske Mitrovice, a pod pokroviteljstvom vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava u okviru programa ”Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji za tekuću godinu.

Novi Pazar jeste najmlađi grad u Evropi, ali na nivou Srbije statistički podaci govore da je svaka peta osoba, među kojima prednjače žene, starija od 65 godina. Svi su izgledi da će se proces demografskog starenja nastaviti i u budućnosti, a samim tim i potreba da se odgovori na specifične izazove u poštovanju ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije starijih osoba, naročito žena.

Radioničarka, mr Nadežda Satarić iz Udruženja Amity – snaga prijateljstva rekla je da postoje dva povoda za radionicu o ovoj temi: prvi je što se navršava dve godine od stupanja na snagu novog Zakona o sprečavanju porodišnog nasilja, a drugi je što je na ovakav način obeležen i 15.jun, Svetski dan borbe protiv nasilja nad starima.

Primenom novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, povećan je broj prijava nasilja i izrečenih privremenih mera. A glavne poruke sa ove radionice su da nasilje više nije stvar samo porodice, već problem šire društvene zajednice; da je nasilje zakonom zabranjeno, te da o njemu ne treba da se ćuti.

S.Lj.

Podeli