Džudžo: Bošnjaci u Sandžaku pokazuju natprosječan interes za očuvanje svog identiteta

Bošnjačko nacionalno vijeće priredilo je iftar za direktore i nastavnike osnovnih i srednjih škola, ali i saradnike u obrazovanju koji su dali doprinos uvođenju bosanskog jezika u obrazovne ustanove. Okupljeni su se podsjetili na bitne datume u procesu implementacije bosanskog,  ali je istaknuto da Bošnjaci u Sandžaku pokazuju poseban interes za očuvanje svog identiteta.

Iftar Bošnjačkog nacionalnog vijeća okupio pedagoge, profesore razredne nastve, vaspitače, ljude koji su učestvovali u izradi prvih nastavnih planova i programa na bosanskom, autore prvih udžbenika, direktore, nastavnike, ali sve koji su na različite načine bili uključeni u ovaj proces. Tokom obraćanaja predsjednik Vijeća, Esad Džudžo, rekao je da prema ocjeni monitoring misija, model nastave na bosanskom u Srbiji postaje brend za Bošnjake koji žive u drugim državama.

” Mi smo uspjeli da model nastve na bosanskom izjednačimo sa nastavom na srpskom, po svim segmentima i dokumentima i da ga stavimo u istu ravan sa nastavom na mađarskom, rumunskom, albanskom jeziku i tako dalje. Mislim da je to jedna čast da se u izveštajima o implementaciji našeg modela kaže da Bošnjaci pokazju natprosječan interes za očuvanje svog identiteta”, rekao je predsjednik BNV, Esad Džudžo.

On je podsjetio da je u Republici Srbiji ozakonjen bosanski jezik ratifikacijom Evropske povelje o manjinskim jezicima i istakao da sada predstoji rad roditeljima, projekti usavršavanja nastavnika i profesora, rad na otvaranju studijskog programa Bosanskog jezika i književnosti na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Podeli