Edukativno predavanje o prevenciji bolesti zavisnosti u Osnovnoj školi “Avdo Međedović”

Humanitarna organizacija “Zeleni krst-zeleni polumjesec” nastavila je sa edukovanjem mladih na temu “Prevencija bolesti zavisnosti”.

Još jedno u nizu predavanje održano je u Osnovnoj školi “Avdo Međedović”. Predavači iz humanitarne organizacije “Zeleni krst-zeleni polumjesec” održali su interaktivno predavanje sa učenicima sedmog i osmog razreda, koji su i ciljna grupa kampanje protiv pušenja, alkoholizma, narkomanije, zavisnosti od interneta i zavisnosti od kockanja koju sprovodi ta humanitarna organizacija.

I ovog puta se moglo čuti da je samo obrazovan i fino odgojen čovjek zaštićen od svih opasnosti, poroka i bolesti zavisnosti.

A. Ni.

Podeli