Prva majska akcija dobrovoljnog davanja krvi

Prva majska akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana sutra od 9 do 14h u Foajeu Kulturnog centra. Cilj je kao i do sada prikupiti 130 jedinica krvi koliko je neophodno Opštoj bolnici Novi Pazar na mesečenom nivou da bi sve operacije i intervencije mogle bez problema da se obave. Organizatori akcije su Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krste Novi Pazar.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sledeći kriterijumi: da je osoba zdrava, dobrog opšteg stanja, teža od 50 kg, telesne temperature manje do 37°C, pulsa između 50 – 100/min, krvnog pritiska: ne višeg od 24/14 kPa i ne nižeg od 13,3/8,66 kPa, nalaz nad plućima i srcem mora biti uredan, ždrelo mora biti bez upale, limfne žlezde vrata i pazuha, jetra i slezina ne smeju biti uvećane, hemoglobin mora biti iznad 135 g/L (Hct = 0.38) za muškarce, hemoglobin mora biti iznad 125 g/L (Hct = 0.4) za žene, interval između davanja krvi je 3 meseca (12 nedelja) za muškarce i 4 meseca (16 nedelja) za žene.  Davalac krvi u Srbiji ima u proseku 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu.

Većinu dobrovoljnih davalaca krvi čine muškarci (73,5 %), dok su žene zastupljene u manjem procentu(26,5 %), što je uobičajeno i u drugim zemljama.

K. R.

Podeli